Najdôležitejšia vec je dobre poznať svojich kolegov v tíme a jasne komunikovať. Mojim cieľom bolo pripraviť trate tak, kde najlepšia voľba závisí od jednotlivých bežcov v tíme. Mali by ste zvážiť, kto je v tíme vhodnejší na ľahšie postupy a kto zvládne ťažšie záľudné postupy. Určite budete mať v tíme silnejšieho a slabšieho bežca, takže možno nebude najlepšia možnosť rozdeliť si kontroly rovnomerne. Cieľom je, aby ste prišli do cieľa v približne rovnakom čase a na nikoho pridlho nečakali (čas sa zastaví až po dobehnutí posledného pretekára v tíme).

Každý z vás musí oraziť prvú povinnú kontrolu (v mape označenú písmenom A) pred tým, ako začnete zbierať ostatné kontroly. Na štarte budú k dispozícií stoly, kde si môžete rozdeľovať kontroly a plánovať taktiku už vo vašom pretekovom čase (po odštartovaní). To je dôvod, prečo sa mnohé tímy rozhodnú nezastavovať pri tomto stole, bežia radšej spoločne na prvú povinnú kontrolu a rozdeľujú si kontroly počas behu (môžete mať so sebou perá/fixky ak sa rozhodnete pre takúto taktiku; pozn. používanie mobilných telefónov na trati je zakázané). Inou možnosťou ako ušetriť čas rozdeľovania kontrol a plánovania taktiky je, že si po odštartovaní naplánujete len určitú časť trate a dohodnete sa, že sa stretnete neskôr na určenom mieste na trati, kde si rozdelíte zvyšok. Všetko je len na vás. Keď si však už naplánujete rozdelenie kontrol, pozrite sa do mapy ešte raz, či ste si rozdelili všetky kontroly tak, aby ste žiadnu nevynechali. V opačnom prípade budete diskvalifikovaní.

Veľa šťastia a užite si to!