Organizátor pretekov

Slovenský zväz orientačných športov
Junácka 6, Bratislava
Slovenská republika

Tipo TKE
Pozsonyi út 52.
1133 Budapest
Maďarsko

ŠK HADVEO Banská Bystrica
Gorkého 35
974 03 Banská Bystrica
Slovenská republika

IČO: 42001641
ČÚ: 2628099113/1100

email: hadveo@hadveo.sk
web: www.hadveo.sk
tel: +421-905-522144